Vrijwilligers begeleiding jeugd

In overeenstemming met de aanbevelingen/richtlijnen van het NOC*NSF en de NGF heeft het bestuur de onderstaande regels vastgesteld met betrekking tot het aannemen van vrijwilligers voor de begeleiding van de jeugd:

1. De bevoegdheid tot het aannemen van vrijwilligers voor de begeleiding van de jeugd berust bij het Bestuur cq het Dagelijks Bestuur.

2. de volgende punten zullen hierbij in acht worden genomen:

een kennismakingsgesprek
referenties opvragen en checken
bekend maken met de 11 gedragsregels
navraag doen bij het registratiesysteem Seksuele Intimidatie
verplicht aanvragen van een VOG
onderwerping aan het tuchtrecht van de NGF ofwel door lidmaatschap ofwel door het ondertekenen van een VOT