Processierupsen
Waar processierupsen op de baan, tussen hole 2 en hole 8 en grote eik links van de fairway hole 6 en hole 9, gevaar kunnen opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, die belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één stoklengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren. Tevens is de processierups ook op de Par 3 baan waargenomen.
Alle bomen zijn gemarkeerd!

Vogelschade
In het algemeen gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door dieren (b.v. kraaien) grond in bewerking (GUR) waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1b.
Echter er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Update: 11 juli 2021