Processierupsen
Waar processierupsen op de baan, tussen hole 2 en hole 8 en grote eik links van de fairway hole 6 en hole 9, gevaar kunnen opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, die belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één stoklengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren. Tevens is de processierups ook op de Par 3 baan waargenomen.
Alle bomen zijn gemarkeerd!

Vogelschade
In het algemeen gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door dieren (b.v. kraaien) grond in bewerking (GUR) waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1b.
Echter er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Beluchtingsgaten
Als de bal van een speler op de green in of tegen een beluchtingsgat ligt, dan mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1d.
LET OP! Regel 16.1d geeft aan dat je moet plaatsen, niet droppen.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:
Algemene straf volgens Regel 14.7a.

Gesneden naden.
In het “algemeen gebied” mogen de gebieden met “gesneden naden” worden ontweken.
Wanneer je bal op of tegen een gesneden naad ligt of de naad hindert het gebied bij de voorgenomen swing, mag je dit ontwijken volgens Regel 16.1b.
Echter, er is geen sprake van een belemmering als de naad alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Schoonmaken van de bal
Door de weersomstandigheden en de conditie van de baan komt het regelmatig voor dat veel modder aan de bal kleeft.
Vanaf heden (10 november 2020) geldt de volgende tijdelijke lokale regel:
Het is toegestaan om in het algemeen gebied de bal zonder straf op te nemen en schoon te maken. Men dient de plaats van de bal te markeren en de bal op de originele plaats terug te plaatsen.
Straf voor spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:
Algemene straf volgens Regel 14.7a.


Update: 1 april 2021