Bent u geïnteresseerd om uw zoon of dochter te laten deelnemen aan het jeugdprogramma dan kunt u ons mailen, jeugdcommissie@golfverenigingdongen.nl. U ontvangt van ons dan het inschrijf- c.q. aanmeldformulier. Dit formulier kunt u gebruiken voor een inschrijving met lidmaatschap of voor alleen een aanmelding voor het jeugdprogramma.

 


JEUGDPROGRAMMA 2020


De kosten bedragen € 115 (voorjaar) en € 85 (najaar).

Voor dit bedrag wordt uw zoon of dochter het volgende geboden:

Jeugdlidmaatschap van Golfvereniging Dongen en speelrecht* bij Golfcentrum Dongen

In voor- en najaar 6 golflessen van de golfprofessional

In voor- en najaar 4 trainingen van de jeugdcoaches

In voor- en najaar 2 wedstrijden op de par-3 baan // grote baan

Oefenballen op de driving range tijdens de trainingen en lessen

Eventueel golfclubs tijdens alle activiteiten

Glaasje fris na de activiteit

*  Onbeperkt speelrecht als één van de ouders lid is van het Golfcentrum.
Beperkt speelrecht, 10 rittenkaart, indien geen van de ouders lid is van het Golfcentrum.