Om lid te worden van de Golfvereniging Dongen dient u zich in te schrijven door middel van een speciaal inschrijfformulier.

Dit formulier kunt u hier vinden, ophalen in het clubhuis van Golfcentrum Dongen of aanvragen bij secretaris@golfverenigingdongen.nl.

Het ingevulde formulier kunt u in de brievenbus in het clubhuis deponeren of per e-mail versturen naar secretaris@golfverenigingdongen.nl.

Contributie
Na aanmelding wordt door de penningmeester de contributie bij u in rekening gebracht. Deze bedraagt in 2020 per jaar € 50 voor volwassenen en € 25 voor junioren.  Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december.
Na betaling van de contributie wordt de inschrijving geregeld (voor nieuwe leden), dan wel geactualiseerd (voor leden die van een andere vereniging komen) bij de NGF. Vanaf dit moment wordt door de vereniging de handicapregistratie verzorgd. Aanmelding bij de NGF houdt eveneens in dat van uw contributie jaarlijks een bedrag van €18,50 (stand 2020) wordt afgedragen aan de NGF.

Let op! Het lidmaatschap van Golfvereniging Dongen heeft als consequentie dat u een speelrecht-abonnement dient af te sluiten bij het Golfcentrum Dongen. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid en dient u zelf met het Golfcentrum te regelen.

Lidmaatschap opzeggen
Als u het lidmaatschap van de vereniging wenst op te zeggen, dient u dit schriftelijk  per e-mail aan secretaris@golfverenigingdongen.nl te doen. Uw opzegging moet 1 maand voor het einde van het kalenderjaar (dus uiterlijk 1 december) binnen zijn bij het secretariaat. Bij opzegging vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de betaalde contributie of afdracht aan de NGF plaats.