De Stichting Handicart is op 23 april 1986 opgericht met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen.

Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om Handicarts aan te schaffen en te plaatsen op inmiddels 112 golfclubs in Nederland. Daarnaast huurt Stichting Handicart jaarlijks ook nog bijna 200 golfkarren op 57 banen in Nederland. Deze golfkarren worden vervolgens door de deelnemende banen tegen een laag tarief aan de pashouders van Stichting Handicart ter beschikking gesteld.

Dankzij de inzet van ruim 180 vrijwilligers kan Stichting Handicart haar werk doen.

Op dit moment zijn er bijna 20.000 golfers tijdens hun spel afhankelijk van een Handicart. Dit aantal zal door de toenemende vergrijzing de komende jaren stijgen.

De Stichting Handicart kan deze mensen alleen faciliteren als het aantal donateurs sneller blijft stijgen dan het aantal gebruikers. Daarom roept de Stichting bezoekers van deze website op om  donateur te worden. Bent u al donateur, dan vragen wij u de Stichting Handicart onder de aandacht te brengen van familie en vrienden, want de kracht van de stichting ligt nu eenmaal bij de donateurs.

Het aanvragen van pasjes geschiedt bij voorkeur via het formulier dat te vinden is op de website van de Stichting Handicart.

Ingevulde formulieren inleveren bij Ad Vonk, consul van Stichting Handicart. Inleveren kan ook via de brievenbus van de secretaris in het clublokaal.