De Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Nog niet zo lang geleden is de sportwereld opgeschrikt door berichten over wijdverbreid misbruik van jeugdige sporters in Groot Brittannië. Dit is mede aanleiding geweest voor de koepel NOC/NSF, waarbij ook de Nederlandse Golffederatie is aangesloten, om hierover beleid te ontwikkelen. De NGF heeft een Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (kortweg SI Reglement) opgesteld waarin dit beleid is vastgelegd. Ook onze vereniging heeft zich tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 daarmee akkoord verklaard.
Een onderdeel van het SI beleid is de aanstelling van een Vertrouwens Contact Persoon. De vergadering heeft ondergetekende aangesteld als VCP voor golfvereniging Dongen.

Wat is een VCP?
De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag (bijvoorbeeld pesten!) en hier met iemand over wil praten. Hij is geen lid van het bestuur en heeft een neutrale positie binnen de vereniging. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

Hoe werkt een VCP
In tegenstelling tot een vertrouwenspersoon heeft de VCP geen inhoudelijke functie. Hij vangt signalen op, verwijst en geleidt door, maar is er niet voor de inhoudelijke begeleiding. Dat laat hij over aan bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon van de NGF, een huisarts of maatschappelijk werker. Hij heeft dus naast een signalerende vooral een verwijzende functie.

Wel vertrouwelijk, niet geheim
Het contact met de VCP is vertrouwelijk. Wel heeft hij de plicht het bestuur in te lichten, dat er een signaal is afgegeven. Maar dit gebeurt anoniem. Degene die het signaal of de klacht heeft afgegeven, bepaalt welke gegevens doorgegeven mogen worden aan het bestuur.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval het werken met minderjarigen. Hij geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.
Voor vrijwilligers van sportorganisaties is de VOG gratis, mits de vereniging zich hiervoor aanmeldt. Aan het bestuur heb ik voorgesteld, dat ik als eerste een VOG zal aanvragen. Daarna komen de vrijwilligers aan de beurt die onze jeugdleden trainen en begeleiden. Het is de bedoeling, dat dit alles op korte termijn zal plaatsvinden.

Contact
Ik ben te bereiken op het emailadres: vertrouwenscontactpersoon@golfverenigingdongen.nl of telefonisch 013-5112503.
Herman Rooney
VCP voor Golfvereniging Dongen

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME