Nieuws

Vanaf 1 januari 2018 ... is een papieren scorekaart niet meer nodig en hoef je deze ook niet meer te bewaren.

Op dit moment voeren al heel veel golfers hun scorekaarten in via de zuil/computer op de club of via een app zoals die van GOLF.NL. Voorheen moest de fysieke kaart op de club ook nog worden ingeleverd maar dat is niet meer nodig. Als een scorekaart digitaal wordt ingeleverd en digitaal getekend is door een marker, hoeft de kaart dus ook niet meer thuis of op de club bewaard te worden. 

Vanaf 1 januari 2018 ... hoef je een qualifying ronde niet meer van tevoren aan te vragen.

In het EGA Handicap Systeem staat op dit moment beschreven dat je om een qualifying kaart te mogen spelen, vooraf je kaart moet aanvragen. In de apps van sommige clubs en de app GOLF.NL is dit al niet meer noodzakelijk. Na je ronde kan je op het terras of 's avonds op de bank de kaart inleveren. Op dit moment wordt ook gesproken over een wereldwijd handicapsysteem. Zoals het er nu naar uit ziet, zal het vooraf registreren van qualifying kaarten daar ook geen eis meer zijn.

Vanaf 1 januari 2018 ... kun je meerdere keren op één dag 9 holes spelen.

Het spelen van 9-holes ronden wordt steeds populairder. Hoe meer scores een speler inlevert, hoe betrouwbaarder zijn/haar handicap is. In dit streven past het om meerdere 9-holes ronden op een dag toe te staan. Hoe meer golf, hoe beter!

Wat niet gaat veranderen is dat je als golfer je eigen scheidsrechter bent en daarom ook zelf verantwoordelijk blijft voor je handicap.

De H&R blijft wel het handicapverloop van spelers monitoren

 

De voorgestelde regelmodernisering voor 2019

 


1 maart 2017 Redactie GOLF.NL

 


De R&A en USGA hebben woensdag een voorstel voor gemoderniseerde golfregels gepubliceerd. Golforganisaties en golfers kunnen een half jaar lang reageren op de voorstellen.

Het was bekend dat de R&A en USGA een modernisering van de golfregels voorbereiden. Vorige maand werd duidelijk dat de regelautoriteiten eerst een aantal aanpassingen zouden gaan voorstellen aan het publiek. De regelaanpassingen die de R&A en USGA voor ogen hebben, zijn nu bekendgemaakt.

Iedere golfer kan tot 31 augustus 2017 reageren via randa.org en usga.org/rules. Op social media kan de discussie gevolgd worden - en er kan gereageerd worden - met de hashtag #GolfRules2019.

De R&A en USGA gaan na 31 augustus aan de gang met een definitieve nieuwe versie van de regels. Die nieuwe versie zal per 1 januari 2019 gelden, dus tot 1 januari 2019 spelen we volgens de huidige regels. 

Het gaat om de meest ingrijpende regelwijzigingen sinds 1984. 'Het doel is dat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn', zegt David Rickman van de The R&A. 'Het is belangrijk dat de regels zich blijven ontwikkelen en in de pas lopen met de manier waarop het moderne spel wordt gespeeld, waarbij we er voor waken dat dat de principes en het karakter van het spel niet veranderen.'

Het doel is ook dat de regels consistenter, eenvoudiger en eerlijker worden. De modernisering moet golf ook laagdrempeliger maken en de snelheid van het spel bevorderen.

De NGF staat achter de veranderingen: 'Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de regels worden herzien door de grootste organisaties in golf', zegt Christine Saxton, bij de NGF verantwoordelijk voor Regels & Handicapping. 'Onze voorkeur gaat er zeer sterk naar uit dat de regels eerlijker, begrijpelijker en meer toepasbaar worden voor iedere golfer. De NGF gaat zich hier de komende tijd over buigen en zal alle input geven om de R&A en de USGA te helpen bij het realiseren van deze doelstellingen.'

 


Algemeen

In het voorstel van de R&A en USGA gaat het aantal regels terug van 34 naar 24. Ze zijn geschreven in een meer gebruikersvriendelijke stijl, met kortere zinnen. De regels die in 2019 ingaan zullen voor een beter begrip ook ondersteund worden met beeld, video en tekeningen. Bij elke regel zal het doel ervan uitgelegd worden. Er zullen ook voorbeelden gegeven worden. 

 


De belangrijkste voorgestelde regelwijzigingen

Geen of minder straf bij een 'bewogen bal': er zal geen straf zijn als de bal per ongeluk bewogen wordt op de green of bij het zoeken naar een bal (in de rough bijvoorbeeld); een speler is niet verantwoordelijk voor het bewegen van een bal, tenzij het virtually certain (95 procent zeker) is dat de speler de bal bewoog. 

Minder strenge regels op de green: er zal geen straf zijn als een bal gespeeld op de green een niet bewaakte vlaggenstok in de hole raakt; spelers mogen putten zonder dat de vlag bewaakt wordt of uit de hole verwijderd is; spelers mogen op de green spike marks en andere schade veroorzaakt door schoenen repareren; spelers mogen schade van dieren en andere schade op de green repareren; er zal geen straf zijn voor het aanraken van de green of puttinglijn. 

Minder strenge regels voor penalty areas (nu waterhindernissen genoemd): rode en gele penalty areas mogen los van watergebieden ook delen van een woestijn, jungle of lavasteen, etc. omvatten; commissies mogen alle penalty areas rood maken zodat lateral relief altijd toegestaan is, maar ze mogen penalty areas geel maken waar ze dat op hun plaats vinden; er zal geen straf zijn voor het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen of het aanraken van de grond of water in een penalty area.

Minder strenge bunkerregels: er zal geen straf meer zijn voor het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen in een bunker of voor het aanraken van het zand met de hand of een club. Om het spelen uit het zand een uitdaging te laten blijven, blijven er wel andere voorwaarden gelden (je mag de club niet meteen naast de bal grounden, je mag het zand niet aanraken met de club of met de hand om het te testen, je mag het zand niet raken bij een oefenslag of in de backswing van je slag); er komt een extra keuze bij een onspeelbare bal in een bunker, waarbij de bal buiten de bunker gespeeld mag worden met bijtelling van twee strafslagen (de bal moet gedropt worden op een lijn van de hole door het punt waar de bal in de bunker tot rust kwam). 

Vertrouwen op de integriteit van spelers: bij het vaststellen van een plaats, lijn, gebied of afstand blijft de reasonable judgment van een speler gehandhaafd, zelfs al blijkt later uit videobeelden dat het verkeerd was; je bent niet langer verplicht om aan te kondigen dat je bal wilt merken en bekijken om de bal te identificeren of om te kijken of de bal beschadigd is. 

Het stimuleren van sneller spel (pace of play): er zal minder tijd gegeven worden om een verloren bal te zoeken (van vijf naar drie minuten); het aanmoedigen van 'ready golf' in strokeplay (bijvoorbeeld dat je speelt voordat het je beurt is als dat de snelheid van het spel bevordert); het aanbevelen dat spelers niet langer dan 40 seconden over een slag doen; en nog meer wijzigingen om de snelheid van het spel te helpen. 

Een eenvoudiger manier van relief nemen (een drop bij het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering): een nieuw procedure waarbij in een bepaalde relief area gedropt wordt en van daar gespeeld wordt; een minder strenge drop-procedure, waarbij de bal gedropt mag worden van net boven de grond (minstens 2,54 cm/1 inch boven de grond), waarbij de bal uit de lucht valt en bij het droppen niet een groeiend ding of object op de grond raakt); een relief area die niet langer met stoklengtes wordt bepaald maar in inches/centimeters wordt vastgesteld.

Nog een paar voorbeelden:

Er zal geen straf meer zijn als bal tegen een bunkerwand stuit en jou raakt. 

Je mag - behalve in zand - overal in the general area relief nemen (zonder strafslag) bij een ingebedde bal. General area is de nieuwe term voor through the green (door de baan).

Je mag elke beschadigde club blijven gebruiken, ook als je de club zelf uit boosheid hebt beschadigd. Je mag een door jezelf beschadigde club niet vervangen door een andere.

Een caddie mag niet meer in een rechte lijn achter jou staan in de tijd dat je je stand inneemt totdat je je slag doet.

Er komt een alternative vorm van strokeplay met de naam Maximum Score Strokeplay; hierbij heeft je score op een hole een limiet (bijvoorbeeld een triple bogey) zodat de snelheid van het spel bevorderd wordt.

Mentoren

De Golfvereniging en het Golfcentrum hebben als gezamenlijke doelstelling om meer beginnende golfers te binden aan het Golfcentrum en Vereniging:

Meer ondersteunen van beginnende golfers door het inzetten van mentors: leden van de vereniging die op vrijwillige basis deze golfers willen begeleiden door de baan en deze daardoor wegwijs maken binnen de regels, het golfspel en de vereniging.

Duidelijke afstemming met de vereniging van Rabbit-wedstrijden, welke door de Golfschool/Centrum worden georganiseerd, zodat de vereniging meer gericht kan ondersteunen.

Daarom is de vereniging op zoek naar leden met een redelijke kennis van de regels die als mentor willen optreden.

Als u dit een goed initiatief vindt en hier actief aan wil meewerken kunt u dit kenbaar maken via een antwoord op deze mail.

U komt dan op een Mentorlijst te staan die wordt opgehangen in het clubhuis en gepubliceerd op de website, zodat golfers die hier belangstelling voor hebben, of organisatoren van wedstrijden voor beginners u hiervoor kunnen benaderen.

 

Afstandsmeters
1. Elektronische apparaten

Behoudens het hierna bepaalde onder AFSTANDMETERS, behoren deelnemers en personen die de deelnemer op diens verzoek of op aanwijzing van de vereniging, namens welke de deelname plaatsvindt bij de uitvoering van de deelname bijstaan, GEEN elektronische apparaten te GEBRUIKEN of STAND-BY te hebben.

2. Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zou kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreed hij regel 14-3, ongeacht of die extra functie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is. Smartphones zijn NIET toegestaan als afstandsmeters.

 

Noot 1: Een afstandsmeter die ook helling/slope/gradient kan meten is NIET toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.

 

Noot 2: Een afstandsmeter die de speler advies kan geven(bijvoorbeeld advies over de stok voor de volgende slag), is NIET toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.

 

Bij gebruik van afstandsmeters die niet is toegestaan, zal de speler worden gediskwalificeerd op grond van regel 14-3.

 

Nieuwe Naam "Golfvereniging Dongen"een feit
18/09/2013

Op maandag 9 september 2013 heeft de Algemene Ledenvergadering het besluit genomen de naam van onze vereniging te wijzigen in Golfvereniging Dongen. Op maandag 16 september is bij notaris Vrijdag te Oisterwijk de akte van statutenwijziging gepasseerd. Namens de vereniging heeft het dagelijks bestuur, de voorzitter, secretaris en penningmeester, de akte mede ondertekend! Daarmee is de naamswijziging officieel geworden. Ook de zetel is "verhuisd"van Tilburg naar Dongen. De notaris heeft de Kamer van Koophandel op de hoogte gesteld van de wijziging van naam en zetel. Binnen enkele dagen ontvangt het bestuur drie kopieën van de gewijzigde statuten. Een gescande kopie gaat naar de Nederlandse Golffederatie, die ervoor zal zorgen dat de naamswijziging binnen haar eigen administratie en in de aan de NGF gelieerde baanzoekers zoals "waarkanikgolfen.nl"  wordt doorgevoerd. In overleg met Wijnand van der Meijs wordt gewerkt aan de realisering van een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Het is onze bedoeling , dat deze zo nauw mogelijk aansluiten bij het logo en de huisstijl van het golfcentrum. Ook komen er nieuwe e-mailadressen voor de leden van het bestuur, de wedstrijdcommissie en de vereniging. Namens het bestuur feliciteer ik alle leden met de nieuwe naam van onze vereniging, die symbolisch is voor de positieve verwachtingen waarmee wij de toekomst van onze vereniging en van het golfcentrum tegemoet mogen zien.

Herman Rooney, voorzitter

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME