Meteen door naar E-Golf4U

Sinds 1 mei 2020 maakt Golfvereniging Dongen gebruik van E-Golf4U als clubsoftware. Dit systeem wordt onder meer ingezet bij de ledenadministratie, algemene communicatie met de leden, het organiseren van en inschrijven voor wedstrijden, het invoeren van scorekaarten en het bijhouden van de handicapadministratie. Het systeem heeft een automatische, online uitwisseling met de NGF, zodat relevante wijzigingen in gegevens en scores (bijna) onmiddellijk in de database van de NGF worden opgenomen.

E-Golf4U kent een viertal verschijningsvormen die zich afhankelijk van de gekozen manier van toegang tot het systeem presenteren. Merk op dat leden toegang hebben tot drie van die vormen en dat de functionaliteit van de verschillende verschijningsvormen niet hetzelfde is. De inlogcode en het wachtwoord zijn voor die drie mogelijkheden wel steeds dezelfde.

 1. De voor leden volledige functionaliteit komt beschikbaar door in te loggen op https://dongen.e-golf4u.nl/leden/website/default/login
  Gebruik deze mogelijkheid bij voorkeur op een PC of laptop. Het scherm is redelijk uitgebreid en op een smartphone of iets dergelijks loop je snel het risico onbedoeld iets verkeerd te doen.
 2. Een beperkte maar wel erg handige functionaliteit vind je in de zogenaamde E-Golf4U app. Eigenlijk is dit geen app in de strikte zin, maar slechts een url die toegang geeft tot een specifieke webpagina waar de functionaliteit achter ligt. De url luidt:  https://m.eg4u.nl/#/login
  Deze ‘app’ staat je bijvoorbeeld toe in te schrijven voor wedstrijden, een scorekaart aan te maken en die in te voeren en je NGF-pasje op het scherm te presenteren.
  Omdat het geen echte app is, wordt er niets op je smartphone geïnstalleerd. Bij een volgend gebruik zul je dus weer de url in je browser moeten invoeren om de ‘app’ te voorschijn te halen. Het is daarom handig om de inlogpagina op de startpagina van je telefoon op te slaan als die er eenmaal staat. Hoe je dat doet is afhankelijk van het type van je smartphone.
  Een uitvoerige instructie daarover vind je in het Help Portaal van E-Golf4U:
  – voor een Apple iPhone
  – voor een Android smartphone
 3. Ook via de terminal in het clubhuis kun je toegang krijgen tot E-Golf4U. Je kunt op het scherm (eerst het toetsenbord activeren door op het toetsenbord-icoontje te tikken) je inlogcode en wachtwoord intikken. Veel handiger is het echter om je NGF-pas op het scherm van je smartphone te zetten via de zojuist beschreven ‘app’ en het scherm onder de scanner te houden terwijl je de barcode met je duim afschermt om ervoor te zorgen dat alleen de QR-code (het gestippeld blokje) gelezen kan worden.
  Op de terminal kun je (onder andere) inschrijven voor wedstrijden, een scorekaart aanmaken en (eventueel na de ronde) je score invoeren en verwerken.
  Let op dat je niet te lang treuzelt met invoeren. Het systeem sluit zichzelf na een bepaalde periode van inactiviteit af om te voorkomen dat leden na jou niet meer kunnen inloggen.
 4. (De vierde ‘gedaante’ van ons clubsysteem is voorbehouden aan de ‘gebruikers’ van het systeem. Dat zijn leden met een bepaalde functie binnen de vereniging. Denk aan ledenadministratie, wedstrijdcommissie en handicap- en regelcommissie. Behandeling van die functionaliteit valt buiten het kader van deze informatiepagina.)

Mocht je problemen ondervinden met het gebruik van E-Golf4U of er vragen over hebben, wend je dan tot de webmaster@golfverenigingdongen.nl