Golfvereniging Dongen is opgericht op 21 december 1998. De huidige naam en de statuten zijn notarieel vastgelegd op 16 september 2013.
De vereniging telt momenteel zo’n 335 leden en er wordt gespeeld op de baan van Golfcentrum Dongen.
Golfvereniging Dongen is een aangesloten A-lid van de Nederlandse Golf Federatie onder verenigingsnummer 119.

Volgens artikel 3 van haar statuten heeft de vereniging tot doel:
‘De bevordering van het golfspel in de meest uitgebreide zin en het geven van gelegenheid tot beoefening van die sport en het organiseren van toernooien, wedstrijden en andere bijeenkomsten, met alle aan het voorgaande verwante activiteiten, alles in de ruimste zin met inachtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement en de belangen van de Nederlandse Golf Federatie.’
Bovenstaand doel wordt zowel recreatief als in wedstrijdverband nagestreefd.

De vereniging kenmerkt zich door gezelligheid en is laagdrempelig.
Dit komt tot uiting tijdens de wekelijkse Damesdag en Herendag, maar ook tijdens de Gemengde dag die eenmaal per maand wordt gehouden.
De Maandbekerwedstrijden worden in het weekend gespeeld, zowel een 9 holes als ook een 18 holes wedstrijd.
In de zomer wordt de Donderdagavondcompetitie gehouden.
In de winter wordt een wintercompetitie georganiseerd.

De vereniging heeft een uitgebalanceerd jeugd-opleiding-programma ontwikkeld, dat in samenwerking met Golfschool Dongen wordt aangeboden.