Golfvereniging Dongen is opgericht op 21 december 1998 als Golfvereniging Vossenhole. De leden waren toen thuis op Golfbaan Vossenhole in de Reeshof te Tilburg. Deze golfbaan heeft plaats moeten maken voor woningbouw als uitbreiding van de Reeshof. In 2012 is de vereniging verhuisd naar een nieuw aangelegde baan in Dongen met de dezelfde naam Vossenhole, naar een idee van Marcel Voskens en met Berkelmans Golftechniek als architect en uitvoerder.

De huidige naam Golfvereniging Dongen en de gewijzigde statuten van de vereniging zijn notarieel vastgelegd op 16 september 2013. Enkele maanden eerder is de baan in andere handen overgegaan en draagt sindsdien de naam Golfcentrum Dongen.

De vereniging telt momenteel, inclusief enkele tientallen jeugdleden, ongeveer 400 leden.

Golfvereniging Dongen is aangesloten A-lid van de Nederlandse Golf Federatie onder verenigingsnummer 119.

Volgens artikel 3 van haar statuten heeft de vereniging tot doel:
‘De bevordering van het golfspel in de meest uitgebreide zin en het geven van gelegenheid tot beoefening van die sport en het organiseren van toernooien, wedstrijden en andere bijeenkomsten, met alle aan het voorgaande verwante activiteiten, alles in de ruimste zin met inachtneming van de statuten, het huishoudelijk reglement en de belangen van de Nederlandse Golf Federatie.’
Bovenstaand doel streven we zowel recreatief als in wedstrijdverband na.

De vereniging kenmerkt zich door gezelligheid en is laagdrempelig.
Dit komt bijvoorbeeld tot uiting tijdens de wekelijkse Dames- en Herendagen, maar ook in de Gemengde dag die eenmaal aan het eind van maand, afwisselend op de reguliere Dames- en Herendag, wordt gehouden.
De Maandbekerwedstrijden worden in het weekend gespeeld, zowel in een 9 holes als in een 18 holes wedstrijd.
In de zomer wordt de Donderdagavondcompetitie gehouden.
In de winter wordt een wintercompetitie georganiseerd.
Bovendien organiseert de actieve en creatieve wedstrijdcommissie door het jaar heen verschillende incidentele wedstrijden met een soms serieus, soms ‘fun’-karakter.