De tijdelijke lokale regels zijn per vandaag, 1 april 2021, gewijzigd:

Processierupsen
Waar processierupsen op de baan, tussen hole 2 en hole 8 en grote eik links van de fairway hole 6 en hole 9, gevaar kunnen opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, die belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één stoklengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren. Tevens is de processierups ook op de Par 3 baan waargenomen.
Alle bomen zijn gemarkeerd!

Gesneden naden.
In het “algemeen gebied” mogen de gebieden met “gesneden naden” worden ontweken.
Wanneer je bal op of tegen een gesneden naad ligt of de naad hindert het gebied bij de voorgenomen swing, mag je dit ontwijken volgens Regel 16.1b.
Echter, er is geen sprake van een belemmering als de naad alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Klik hier voor een actueel totaaloverzicht.