Tijdelijke Plaatselijke Regel Vogelschade

In het algemeen gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door dieren (b.v. kraaien) grond in bewerking (GUR) waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1b.
Echter er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

(De regel is toegevoegd aan het volledig overzicht Tijdelijke Plaatselijke Regels dat hier te vinden is)