De harken bij de bunkers zijn weer teruggeplaatst. Dat houdt in dat de speler de bunker weer zelf, zoals te doen gebruikelijk, moet aanharken en dat de tijdelijke plaatselijke regel over hoe te handelen als een bal in de bunker is beland met onmiddellijke ingang is ingetrokken.