De eikenprocessierups is weer gesignaleerd!

Het kon bij deze warme weersomstandigheden natuurlijk niet lang uitblijven. In de eikenbomen in de baan verspreidt zich weer de eikenprocessierups.

Blijf, zeker met ‘luchtige’ kleding, uit de buurt van de brandha(a)r(d)en…

De Handicap & Regelcommissie heeft de volgende tijdelijke, plaatselijke regel uitgevaardigd:

Tijdelijke lokale Regel i.v.m. hinder Processierupsen

Waar processierupsen op de baan, tussen hole 2 en hole 8 en grote eik links van de fairway hole 6 en hole 9, gevaar kunnen opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, die belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één stoklengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren. Tevens is de processierups ook op de Par 3 baan waargenomen.
Alle bomen zijn gemarkeerd!